Brugerbetingelser

Om Medvea

Medvea’s mission er at skabe kontakt mellem det sundhedsfaglige personale og kursusudbydere. Vores applikation er udviklet med det formål hurtigt og nemt at kunne skabe gennemsigtighed i forhold til udbuddet af relevant efteruddannelse og derved medvirke til at sikre et højt fagligt niveau for det sundhedsfaglige personale.

Medvea er et 100% uafhængigt selskab, men samarbejder med medico- og medicinalindustrien inden for oprettelse, formidling og afholdelse af videreuddannelse og anden formidling af viden, og modtager vederlag herfor.

Aftalens parter og adgangsbetingelser

Disse brugervilkår gælder for enhver brug af www.medvea.dk og www.medvea.com (herefter benævnt Medvea), som ejes og drives af Medvea IVS (CVR-Nr. 38248359) og kan alene fraviges ved skriftlig aftale mellem Medvea IVS og brugeren.

Medvea er kun tilgængelig for enkeltpersoner, der kan danne juridisk bindende kontrakter i henhold til gældende lov. Dette site er derfor ikke tilgængelig for personer under 18 år. Hver bruger er selv ansvarlig for deres konto, og skal indberette enhver uautoriseret brug af deres konto til Medvea IVS.

Oprettelse af brugerprofil på medvea.com kræver lægeligt autorisations-ID registreret og aktivt ved Sundhedsstyrelsen.

Oprettelse, persondata, cookies og mails

Oprettelse som bruger forudsætter, at brugeren har accepteret disse brugervilkår ved i forbindelse med oprettelsen at sætte et flueben i feltet ud for “Jeg accepterer Medvea’s brugerbetingelser”. Dermed er der indgået aftale mellem brugeren og Medvea IVS, om at brugervilkårene er gældende mellem parterne, medmindre andet skriftligt er aftalt.

Ved tilmelding til medvea.com kan brugeren vælge at modtage mails på den angivne e-mail adresse fra Medvea. Mails der kan modtages omfatter uddannelsestilbud, nyhedsbreve, servicemails fra Medvea samt mails vedrørende brugerens profiloplysninger. Mails vedrørende uddannelsestilbud og nyhedsbreve kan afmeldes til enhver tid.

Medvea.com anvender cookies med det formål at optimere websitet og dets funktionalitet, og dermed gøre besøget så nemt som muligt for dig. Portalen kan således ikke anvendes optimalt, såfremt brugerens browser er indstillet til ikke at acceptere cookies. Du kan til enhver tid slette cookies fra din computer, hvordan afhænger af din browser. Besøg aboutcookies.org for at få yderligere oplysninger og vejledning i, hvordan du håndterer cookies. Vær opmærksom på, at blokering af cookies kan betyde, at du ikke kan besøge medvea.com.

Ved tilmelding accepterer brugeren at alt det indhold, som brugeren skaber på Medvea, opbevares af Medvea IVS.

Brugeren er forpligtet til at holde sig opdateret om de til enhver tid gældende brugervilkår for portalen, som findes på portalen.

Medvea’s tjeneste kan altid frameldes ved at kontakte Medvea IVS på contact@medvea.com.

Opdateringer og driftsstabilitet

Medvea forbeholder sig retten til at opdatere og ændre på applikationen og websitet. Det tilstræbes at udføre disse opdateringer, så de ikke er til gene for brugeren. I enkelte tilfælde kan det dog være nødvendigt at lukke for adgangen til applikationen og vores Website mens opdateringer foretages. Medvea tilstræber højest mulig driftsstabilitet for Applikationen, men garanterer ikke for denne.

Medvea forbeholder sig retten til at sende e-mails ud til brugeren, når der kommer opdateringer til applikationen, eller hvis der bliver udviklet nye funktioner og applikationer, som vurderes interessante for brugeren.

Regler for brugere

Det er brugerens forpligtelse, at de registrerede data til enhver tid er retvisende, korrekte og sandfærdige. Det omfatter, blandt andet, men ikke udelukkende, beskrivelsen af brugerens kompetenceprofil med ansættelsessted, uddannelsesniveau, speciale og subspeciale/interesser.

Brugere må kun oprette én profil per bruger og må ikke oprette profiler på vegne af andre uden at der foreligger en aftale herom.

Det er i enhver henseende forbudt at videregive eller overdrage login og kode til andre.

Brugeren har til enhver tid fuld adgang til sin egen konto og data. Hvis Medvea ønsker at lukke adgangen til applikationen kan dette ske uden grund, men det skal varsles pr. e-mail til kunden 1 måned inden lukningen.

Ansvarsfraskrivelse

Alt indhold er skabt af brugerne selv. Derfor, har Medvea IVS intet ansvar for rigtigheden af indholdet på portalen. Brugere, der bevidst giver forkerte oplysninger, vil blive udelukket fra Medvea.

Medvea IVS garanterer ikke, at anvendelsen af Medvea fører til, at øget tilbud af kurser og er ikke ansvarlig for kursernes indhold.

Medvea IVS leverer via Medvea kun en platform, hvor efterspørgere og udbydere af uddannelse kan mødes. Medvea IVS er således ikke involveret i og har intet ansvar for indgåede aftaler i forbindelse med tilmelding til de forskelige uddannelser.

Medvea IVS er ikke ansvarlig for eventuel identitetssvindel i forbindelse med oprettelse af brugerprofiler, men forsøger at validere disse ved at sammenholde oplysningerne med Sundhedsstyrrelsens register for sundhedsfagligt personale.

Medvea IVS fraskriver sig ethvert ansvar for tab, skade og finansielle og andre følgevirkninger ved brugen af Medvea.

Datapolitik

De oplysninger, som brugeren giver ved tilmelding og ageren i systemet, vil blive registreret. Oplysningerne behandles fortroligt i overensstemmelse med dansk lovgivning. Enhver videregivelse af brugerens oplysninger forudsætter således brugerens forudgående samtykke. Ved brugerens accept af disse brugervilkår, har brugeren givet samtykke til, at oplysningerne vil være tilgængelige for: Brugeren selv og medarbejdere ved Medvea IVS. Den information der er nødvendig for anonymt at kunne invitere selekterede brugere til diverse uddannelsestilbud (ansættelsessted, niveau, speciale og subspeciale) vil i forbindelse med invitation være tilgængeligt for den inviterende instans.

Ved aktiv tilmelding til et uddannelsestilbud vil den personlige information, der er påkrævet i forbindelse med tilmelding fra den inviterende instans, herunder navn og adresse på tilmeldte, videregives.

Oplysninger om brugeren og de handlinger denne foretager i Medvea, vil blive gemt så længe som påkrævet for at Medvea IVS kan opfylde sine forpligtelser over for brugeren eller i henhold til gældende dansk lovgivning.

Vi bruger en logstatistik på medvea.com, hvilket betyder, at et statistik-system opsamler information, som kan give et statistisk billede af, hvor mange besøgende vi har, hvor de kommer fra, og hvilke interesser de har.

Logstatistikken anvendes med det formål, at optimere medvea.com, og på anonymiseret og aggregeret niveau at følge efterspørgslen efter kurser, seminarer, symposier og konferencer på baggrund af søgninger foretaget på medvea.com.

Ophavsret og andre immaterielle rettigheder

Med mindre andet udtrykkeligt er anført, må brugeren påregne, at Medvea IVS og de herpå tilgængeliggjorte informationer af enhver art nyder immaterialretlig beskyttelse, hvorfor, anvendelse heraf alene må foretages inden for rammerne af gældende lov.

Samtlige immaterielle rettigheder, herunder ophavsret og varemærker, til Medvea tilhører Medvea IVS. Tekst, varemærker og logoer, der vises på Medvea, må ikke anvendes uden forudgående skriftlig tilladelse fra Medvea IVS.

Misbrug

Misbrug af portalen og login udgør hævebegrundende misligholdelse. Det er udelukkende Medvea IVS’s vurdering, om der er tale om misbrug.

Misbrug medfører sletning af konto med alle tilhørende data, spærring af det pågældende login og permanent udelukkelse fra enhver fremtidig brug af Medvea eller andre services under Medvea IVS, uden varsel og uden kompensation.

Tvister

Dansk ret finder anvendelse på enhver aftale, herunder disse brugsvilkår, der indgås mellem Medvea IVS og brugeren.

Opstår der uenighed mellem brugeren og Medvea, og kan partnerne ikke nå frem til en løsning i mindelighed, skal uenigheden afgøres efter dansk ret med Byretten i Aarhus som første instans.