Privatlivspolitik

1. Dataansvarlig

Medvea IvS, Lundbyesgade 13, 4. th., 8000 Aarhus C (CVR: 38248359) er den dataansvarlige. Det betyder, at vi er ansvarlige for behandlingen af dine personoplysninger.

Du er den dataansvarlige for det indhold, som du vælger at offentliggøre på medvea.com, og for de personoplysninger, der videregives, når du forbinder din(e) sociale netværksprofil(er) (som fx Facebook, LinkedIn mm.) med din profil på medvea.com.

2. Kategorier af persondata

Når du opretter en profil på medvea.com, genererer vi en personlig konto til dig og indsamler følgende personoplysninger om dig ("Stamdata"):

 • Dit navn
 • Din e-mail adresse
 • Dit uddannelsesniveau
 • Dit speciale (såfremt du er speciallæge)
 • Dine subspecialer (arbejdsområder for speciallæger)

Alle oplysninger er obligatoriske, såfremt du ønsker at benytte medvea.com’s services for tilmeldte brugere. Dine stamdata danner grundlag for at vi kan levere en række af vores services som specifikt henvender sig til din faglige profil.

Når du opdaterer din profil, registrerer vi din computers IP-adresse. IP-adressen er den numeriske adresse for den computer, der bruges til at besøge medvea.com. Vi indsamler disse oplysninger, således at vi kan spore den computer, der anvendes, i tilfælde af misbrug eller ulovlige handlinger i forbindelse med besøg på eller brug af medvea.com.

Oplysninger om dine personlige præferencer, bl.a. dine besøg på begivenhedssider, samt begivenhedssøgninger, tilknyttes din brugerkonto.

Ved oprettelse af en begivenhedsagent indsamler vi følgende personoplysninger:

 • Dit navn (valgfrit)
 • Din e-mail adresse

I nogle tilfælde kan vi indsamle personoplysninger du sender i forbindelse med supporthenvendelser og kundeservice.

3. Indsamling og brug af persondatag

Vi vil sikre, at dine personoplysninger alene indsamles og behandles i overensstemmelse med et eller flere af følgende formål:

 • Identificere dig som en registreret bruger, når du logger ind på medvea.com og besøger medvea.com igen
 • Sende dig relevante tilbud om nye begivenheder via en begivenhedsagent (såfremt du selv har anmodet dette), baseret på dine præferencer indenfor lægefaglige specialer (herunder også subspecialer), begivenhedstyper samt lægefaglige uddannelsesniveauer
 • Videregive dine personoplysninger til arrangøren for de begivenheder du tilmelder dig til på medvea.com
 • Tilpasse indhold efter din faglige profil (herunder dit speciale samt de subspecialer du arbejder inden for og dit uddannelsesniveau)
 • Forbedre medvea.com, samt vores produkter og services
 • Levere produkter og tjenesteydelser, som du har bestilt
 • Underrette dig om ændringer i vores ydelser
 • For at du kan deltage i begivenheder hvor tilmelding foregår gennem medvea.com
 • Hvis du har samtykket til at modtage direkte markedsføring, for at gennemføre den direkte markedsføring til dig i overensstemmelse med dit samtykke
 • Forbedre sikkerheden og forhindre bedrageri og misbrug
 • Opbevare personoplysninger i det omfang, det er nødvendigt for at overholde bogføringsloven og andre retlige forpligtelser som Medvea måtte have
 • Beskytte vores forretningsaktiviteter eller dem tilhørende ethvert af ​​vores associerede selskaber
 • Beskytte vores rettigheder, personoplysninger, sikkerhed eller ejendom og/eller dem tilhørende vores associerede selskaber, dig eller andre
 • Give os mulighed for at forfølge tilgængelige retsmidler eller begrænse eventuelt erstatningsansvar, som vi pådrager os
 • Overholde gældende lovkrav og retsproces, efterkomme anmodninger fra offentlige og statslige myndigheder, samt overholde relevante branchestandarder og vores interne politikker

Vi kan også bruge oplysningerne på andre måder, og vi vil give specifik meddelelse herom på indsamlingstidspunktet.

Vores retsgrundlag for behandlingen af personoplysningerne er følgende:

 • Opfyldning af vores kontrakt med dig (se Artikel 6.1.b i persondataforordningen (GDPR))
 • Behandlingen foretages på baggrund af dit samtykke i forbindelse med formålene angivet ovenfor. Du kan til enhver tid tilbagekalde dit samtykke ved at skrive til privacy@medvea.com
 • Forfølge vores egne legitime forretningsmæssige interesser i forbindelse med driften af ​​medvea.com og ydelsen af vores services til dig, eller til at forfølge tredjeparters legitime interesser, så længe dine interesser og grundlæggende rettigheder ikke tilsidesætter de pågældende interesser (se Artikel 6.1.f i persondataforordningen (GDPR))
 • Til fastlæggelse, udøvelse eller forsvar af juridiske krav, hvor nødvendigt (se Artikel 9.2.f i persondataforordningen (GDPR))

Nogle af disse grundlag til behandling af dine personoplysninger overlapper hinanden, så der kan være flere årsager, der berettiger os til at behandle dine personoplysninger.

Mange af vores tjenester kræver ikke nogen form for registrering, så du kan besøge vores hjemmeside uden at fortælle os, hvem du er. Dog kan nogle af vores tjenester kræve, at du giver os personlige oplysninger. I disse situationer kan du muligvis ikke få adgang til bestemte dele af medvea.com, hvis du vælger at tilbageholde de personlige oplysninger som vi har anmodet om.

4. Udløbsdatoer

Persondata indsamlet for brugere samt begivenhedsagenter udløber (slettes) når din konto ikke længere vedligeholdes (eksempelvis ved en udløbet e-mail adresse). Vi beholder dine personoplysninger, såfremt det er nødvendigt for at overholde vores juridiske forpligtelser, løse tvister og håndhæve vores aftaler.

5. Sikkerhedsforanstaltninger

Vi har taget tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at beskytte dine data mod tab, manipulation og uautoriseret adgang. Vi tilpasser løbende vores sikkerhedsforanstaltninger i overensstemmelse med teknologiske fremskridt og udvikling.

6. Links til eksterne hjemmesider

Vores services indeholder links til andre websteder. Vores medtagelse af sådanne links indebærer ikke vores godkendelse af de pågældende websteder. Vi kontrollerer ikke indholdet af disse tredjepartswebsteder og påtager os intet ansvar for tredjeparten eller deres politikker eller praksisser.

Vi opfordrer dig til at gennemgå disse tredjepartswebsteders persondatapolitikker, da deres procedurer til indsamling, håndtering og behandling af personoplysninger kan være anderledes end vores.

7. Dine rettigheder

Vi respekterer dine privatlivsrettigheder og giver dig rimelig adgang til de personlige data, som du måtte have leveret gennem din brug af vores tjenester. Hvis du ønsker at få adgang til eller ændre andre personlige data, som vi har om dig, eller for at anmode om, at vi sletter eller overfører oplysninger om dig, kan du kontakte os som beskrevet i "Kontaktoplysninger" sektionen. På din anmodning vil vi slette enhver henvisning til dig i vores database samt tilhørende systemer. Du kan også anmode os om, at behandlingen begrænses, dataportabilitet eller gøre indsigelser mod vores behandling af dine personoplysninger.

Du kan afvise at dele visse personlige data hos os, og i så fald kan vi muligvis ikke give dig adgang til nogle af funktionerne og funktionaliteten i vores tjenester.

På ethvert tidspunkt kan du modsætte dig behandlingen af dine personlige data, med legitime grunde, medmindre andet er tilladt i henhold til gældende lovgivning. Hvis du mener, at din ret til privatlivets fred, der er givet af gældende databeskyttelseslovgivning, er blevet overtrådt, bedes du kontakte Medvea på privacy@medvea.com. Du har også ret til at indgive en klage til Datatilsynet.

Denne bestemmelse gælder ikke for personlige data, der er en del af brugernes egne data. I dette tilfælde er behandlingen af brugerdata underlagt brugerens egen privatlivspolitik, og enhver anmodning om adgang, rettelse eller sletning skal ske til brugeren, der er ansvarlig for upload og opbevaring af sådanne data i vores tjenester.

8. Deling af personoplysninger med tredjeparter

Medvea kan videregive dine personoplysninger til følgende parter og under de følgende omstændigheder:

 • Til arrangører af begivenheder du har tilmeldt dig gennem medvea.com
 • Til en tredjepart i tilfælde af eventuel reorganisering, fusion, erhvervelse, salg, joint venture, overdragelse, overførsel eller anden afhændelse af hele eller enhver del af vores virksomhed eller aktiver (herunder i forbindelse med eventuel konkurs eller lignende forløb)
 • For at give tredjepartsleverandører, konsulenter og andre serviceudbydere mulighed for at udføre services på vores vegne
9. Cookies og tracking-teknologier

Vi bruger automatisk indsamlede oplysninger og andre oplysninger indsamlet i vores tjenester via cookies og lignende teknologier til at: (i) tilpasse vores services, som f.eks. at huske en brugers eller besøgendes oplysninger, så brugeren eller brugeren ikke skal genindtaste den under et besøg eller efterfølgende besøg (ii) levere tilpassede annoncer, indhold og information (iii) overvåge og analysere effektiviteten af service og tredjeparts marketing aktiviteter (iv) overvåge aggregerede anvendelsesmålinger for webstedet, såsom det samlede antal besøgende og sider, der er vist. Du kan få flere oplysninger om cookies ved at besøge http://www.allaboutcookies.org.

10. Overførsel af personoplysninger uden for EU

Vi bruger eksterne virksomheder som databehandlere for de personoplysninger, som vi er dataansvarlige for. Vi har indgået databehandleraftaler med vores databehandlere i overensstemmelse med gældende EU-lovgivning.

Databehandlerne har på et aftalemæssigt grundlag sikret tekniske og organisatoriske foranstaltninger som beskytter personoplysningerne mod hændelig eller ulovlig tilintetgørelse, tab eller forringelse, og for at beskytte oplysningerne mod videregivelse til uvedkommende, misbrug eller anden behandling i strid med databeskyttelseslove.

Du har ret til at anmode databehandlerne om tilstrækkelige oplysninger, der påviser at ovennævnte tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger er på plads. Enhver anmodning af denne karakter kan muligvis ske mod et vederlag til databehandlernes til enhver tid gældende timepris for sådant arbejde.

Personoplysninger, vi har indsamlet fra dig, kan blive overført til lande uden for EU/EØS (“EØS”). Hvis vi overfører dine personoplysninger uden for EØS, vil vi sikre, at overførslen enten sker til lande, som EU Kommissionen har fastslået har et tilstrækkeligt sikkerhedsniveau, eller at overførslen er baseret på EU Kommissionens standardbestemmelser.

11. Ændringer til denne Politik

Vi forbeholder os ret til at foretage ændringer til denne Politik. Datoen, der vises i starten af ​​denne Politik, angiver, hvornår den sidst blev revideret. Hvis vi foretager væsentlige ændringer til den, vil vi give dig meddelelse herom via vores hjemmeside eller på anden måde, for at give dig mulighed for at gennemgå ændringerne, inden de træder i kraft. Hvis du gør indsigelse mod vores ændringer, kan du lukke din Konto. Din fortsatte brug af vores hjemmeside efter at vi har offentliggjort eller sendt en meddelelse om ændringerne til Politikken betyder, at du accepterer den opdaterede Politik.

12. Kontaktoplysninger

Såfremt du har spørgsmål eller bemærkninger, kan du rette henvendelse til os via privacy@medvea.com.